Reflexologia

La reflexologia o reflexoterapia és un tractament manual terapèutic que consisteix en la pressió o masstge de diferents punts del cos, habitualment en els peus, tot i que també es poden realitzar a les mans, al crani, a les orelles, etc.

Els seus orígens són incerts, ja que és una tècnica ancestral utilitzada per diferents cultures com a mètode de sanació a través del massatge.

~EL MAPA DEL TEU COS, ALS TEUS PEUS~

El principi de la reflexologia es basa en que les diferents parts del cos estan reflexades en les plantes dels peus i que, fent un massatge als peus, també el reben de forma indirecta o reflexa aquestes parts del cos; d’aquí el nom de la tècnica. A través de la reflexologia es poden tractar els òrgans, músculs i altres parts del cos, estimulant els mecanismes autocuratius del propi organisme. I a més a més, s’exerceix un tractament directe i localitzat dels peus, ajudant a tractar i a prevenir molts problemes de la zona i a estimular la circulació.

Per la seva realització només es requereixen les mans i una mica d’oli per tal que el massatge sigui més fàcil i fluïd.

S’ha de recordar que és un mètode de curació basat en la tradició i en el concepte oriental d’energia i de la seva manipulació, mentres que la ciència es basa es estudis, paràmetres i fets empírics, per aquesta raó és difícil trobar estudis científics que n’avalin la seva eficàcia. La reflexologia no substitueix al metge, sinó que acompanya el procés en cas de tractament d’una malaltia.